Dosell support

FAQ

Behöver jag lägga till mitt bankkort för att få en gratis månad?

Ja, det behöver du göra. Du lägger in din rabattkod samtidigt som du lägger in dina kortuppgifter. Om du sedan inte vill fortsätta att använda Dosell behöver du avsluta ditt abonnemang innan betalmånadens slut för att inte bli debiterad nästkommande månad. Du avslutar abonnemanget i appen under Prenumerationer.  

Hur lägger jag in en rabattkod?

Du lägger in din rabattkod samtidigt som du lägger in dina kortuppgifter. 

Hur skarvar/tejpar jag ihop min nuvarande dosrulle med en ny?

I appen väljer du “Ladda dosrulle” sedan –> “Skarva dosrulle” och följer instruktionen. Tejpa på baksidan av dosrullen. 

Jag har slut på skarvningstejp, hur får jag ett nytt ark?
Vad händer om jag har skarvat på framsidan av dosrullen?

Dosell kommer förmodligen att larma om “Misslyckades att tolka nästa dispenseringstid” och du behöver ladda om dosrullen. Tejpen kan störa kameran i Dosell och göra informationen på påsen svår att tolka.  

Det är nya/annorlunda tider på min nya dosrulle jämfört med min gamla, kan jag ändå skarva ihop dem?

Nej, om tiderna på rullarna skiljer sig åt bör du inte skarva ihop dem utan låta den ena rullen helt ta slut innan du laddar på med den nya. Detta för att Dosell av säkerhetsskäl kan stoppa dispenseringen om det blir ett annorlunda dispenseringsschema mitt i rullen.  

Jag försöker ladda Dosell med en ny dosrulle men misslyckas. Vad gör jag för fel?

Det kan vara flera anledningar, säkerställ nedan:  

  • Lampa 1 lyser grönt, strömsladden är i.  
  • Lampa 2 är släckt eller grön. 
  • Ange ett datum för “sista dispenseringsdag” som är längre fram än 2 dagar. 
  • Du har rivit bort tomma påsar som kan sitta längst fram på en ny rulle.  
  • Första påsen på rullen ligger framåt i tiden, om klockan är 17:00, och du laddar en påse som har tiden 17:00, kommer denna laddning att misslyckas. Du behöver ha minst några minuters marginal.  

Om en laddning ändå misslyckas, stäng av Dosell enligt instruktion i guiden som medföljer i kartongen, starta den igen och försök på nytt.  

Vilken typ av telefon kan jag använda för appen?

iOS 10 eller senare samt Android 6 eller senare.

Hur parkopplar jag till Dosell?

Du måste ha Bluetooth påslagen i din telefon. Samtliga instruktioner finns i appen och Snabbguiden, se instruktionen under “Koppla upp till Dosell” i appen och följ stegen.  

Behöver jag vara inloggad i appen för att Dosell ska ge mig min medicin?

Nej

Behöver jag ha internet för att använda Dosell?

Nej. Du behöver endast ha internet i telefonen som ska använda appen (för att aktivera abonnemang och ladda Dosell med dosrulle).  

Jag vill byta kort som används för att betala abonnemanget, hur gör jag?

Det gör du i appen under Mitt konto – “Prenumeration”.

Vi behöver pausa abonnemanget, hur gör vi?

I appen under “Mitt konto” –> Prenumeration, väljer du att Avsluta. Du kan sedan välja en prenumerationsplan igen och aktivera när du vill använda Dosell igen.  

Vi har köpt två doseller, behöver jag två appar eller fungerar det med en och samma telefon?

Du kan ha samma telefon och samma app för flera Doseller, dock behöver du ett aktivt abonnemang för varje Dosell. Du kommer då se att det ligger 2 st Doseller under “Mitt konto”.  

Vad betyder 3 LED-lamporna på Dosell?

Statuslampa 1 – Strömförsörjning 

Grön 

Dosell är påslagen och ansluten till nätspänning.  

Gul 

Dosell är påslagen men saknar nätspänning och har gått över till batteridrift. Dosell har begränsad batteritid (48h)  

– återgå till nätspänning så snart det är möjligt.  

Röd 

Dosell är påslagen men saknar nätspänning och har gått över till batteridrift, och batterinivån är kritiskt låg. Koppla snarast I strömkabeln och starta sedan om Dosell.  

Av / Släckt 

Dosell är avstängd.  

 

Statuslampa 2 – Anslutning till molntjänst 

Grön 

Dosell har lyckats upprätta en anslutning till molnet och skickat information. Den gröna lampan släcks efter någon minut  

Gul 

Dosell försöker upprätta en anslutning till molnet  

 

OBS! Lyser led nr 2 gult kan du ej parkoppla, vänta till lampan släcks.  

Röd 

Dosell har misslyckats med att upprätta en anslutning till molnet, beror då troligtvis på att Dosell ej har täckning pröva att omplacera Dosell och starta om den. Om problemet kvarstår kontakta inköpsställe  

Av / Släckt 

Som standard är denna lampa Alltid släckt förutom just när den försöker eller precis har haft kontakt med molnet.  

 

Statuslampa 3 – Aktuell status för Dosell 

Grön 

Redo att dispensera nästa dospåse.  

Gul 

Dospåsarna på rullen börjar ta slut och behöver snart fyllas på.  

Röd 

Ett fel har uppstått. Kontrollera vilken typ av fel genom att koppla upp till Dosell med appen samt att titta på larmhistoriken. Starta om Dosell.  

Hur startar och stänger jag av Dosell?

Starta Dosell: Koppla in strömsladden, håll inne knappen på Dosell i 3 sekunder tills du hör motorerna inne i Dosell, en uppåtgående signal och ser 3 gröna blink i dosfacket. Lamporna på sidan av Dosell ska vara tända enligt ovan status. När det blåa ljuset börjar blinka blått i dosfacket efter ca 4 minuter kan du ansluta via appen.  

Stäng av Dosell: Håll inne knappen på Dosell i 8 sekunder, du hör en nedåtgående signal och ser 3 gröna blink i dosfacket. Dra sedan ur strömkabeln. Alla lamporna på sidan av Dosell ska vara släckta, då är Dosell avstängd

Vad betyder alla händelsekoder?
Kod Meddelande   Åtgärd
1 Klockan har blivit korrigerad   Ingen åtgärd
2 Klockan skiljer sig med 5 minuter   Starta om Dosell
3 Fel på klockan   Starta om Dosell
4 Kan inte hämta WAN tid   Starta om Dosell
5 Kunde inte ladda dosrulle   Starta om Dosell och försök igen
6 Kunde inte ladda dosrulle   Starta om Dosell och försök igen
7 Kan inte läsa tid och datum   Riv av första påsen och försök igen
8 Tid och datum för dispensering har redan passerat   Riv av första påsen och försök igen
9 Kunde inte ta referensbild   Starta om Dosell och försök igen
10 Kan inte hitta position för klipp   Riv av första påsen och försök igen
11 Kan inte klippa nästa påse   Riv av första påsen och försök igen
12 Kunde inte klippa nästa påse   Riv av första påsen och försök igen
13 Påsen finns inte I dosfacket efter klippning   Ladda om dosrullen
14 Påsen har inte tagits ut ifrån facket   Ladda om dosrullen
15 Tiden på påsen matchar inte schemat   Ladda om dosrullen
16 Dags att fylla på dosrullen   Ladda ny Dosrulle
17 Knapptryck saknas   Ladda om dosrullen
18 Sista dospåse dispenserad   Ladda om dosrullen
400 Kunde inte skicka SMS   Starta om Dosell
401 Kunde inte skicka SMS   Starta om Dosell
500 Kunde inte koppla till WAN   Starta om Dosell
600 Backend URL saknas   Kontakta support
601 Kunde inte kommunicera med backend   Starta om Dosell
602 Kunde inte kommunicera med backend   Starta om Dosell
603 Kunde inte hitta backend API   Starta om Dosell
700 Download server URL saknas   Kontakta support
701 Kunde inte kommunicera med download server   Kontakta support
702 Kunde inte autentisera download server   Kontakta support
703 Kunde inte nå download server API   Kontakta support
704 Kunde inte lista innehåll i download server   Kontakta support
705 Felaktig information mottagen från download server   Kontakta support
706 Kunde inte validera nedladdad fil   Kontakta support
800 Upload server URL saknas   Kontakta support
801 Kunde inte kommunicera med upload server   Kontakta support
802 Kunde inte autenticera upload server   Kontakta support
803 Kunde inte hitta upload server API   Kontakta support
900 Ett allvarligt fel har upptäckts som kan kräva teknisk service   Kontakta support

Har du inte fått svar på din fråga eller behöver vidare hjälp?   

Kontakta oss via mail: support@dosell.se eller telefon 08-211121

Söker du någon på Dosell?  
Maila din kontaktperson på förnamn.efternamn@dosell.com