Support

Vad är Dosell och vem kan använda tjänsten?

Dosell är en läkemedelsrobot för säkrare och enklare läkemedelshantering i hemmet. Innan Dosell Konsument lanserades har läkemedelsrobotar bara funnits att få genom hemsjukvården eller genom den offentliga vården.

För att skaffa dospåsar kan du prata med din läkare eller enkelt beställa DosPac här.

Vanliga frågor

Hur skarvar/tejpar jag ihop min nuvarande dosrulle med en ny?

I appen väljer du “Ladda dosrulle” sedan –> “Skarva dosrulle” och följer instruktionen. Tejpa på baksidan av dosrullen. 

Vad händer om jag har skarvat på framsidan av dosrullen?

Dosell kommer förmodligen att larma om “Misslyckades att tolka nästa dispenseringstid” och du behöver ladda om dosrullen. Tejpen kan störa kameran i Dosell och göra informationen på påsen svår att tolka.  

Det är nya/annorlunda tider på min nya dosrulle jämfört med min gamla, kan jag ändå skarva ihop dem?

Nej, om tiderna på rullarna skiljer sig åt bör du inte skarva ihop dem utan låta den ena rullen helt ta slut innan du laddar på med den nya. Detta för att Dosell av säkerhetsskäl kan stoppa dispenseringen om det blir ett annorlunda dispenseringsschema mitt i rullen.  

Jag försöker ladda Dosell med en ny dosrulle men misslyckas. Vad gör jag för fel?

Det kan vara flera anledningar, säkerställ nedan:  

  • Lampa 1 lyser grönt, strömsladden är i.  
  • Lampa 2 är släckt eller grön. 
  • Ange ett datum för “sista dispenseringsdag” som är längre fram än 2 dagar. 
  • Du har rivit bort tomma påsar som kan sitta längst fram på en ny rulle.  
  • Första påsen på rullen ligger framåt i tiden, om klockan är 17:00, och du laddar en påse som har tiden 17:00, kommer denna laddning att misslyckas. Du behöver ha minst några minuters marginal.  

Om en laddning ändå misslyckas, stäng av Dosell enligt instruktion i guiden som medföljer i kartongen, starta den igen och försök på nytt.  

Vilken typ av telefon kan jag använda för appen?

iOS 10 eller senare samt Android 6 eller senare.

Hur parkopplar jag till Dosell?

Du måste ha Bluetooth påslagen i din telefon. Samtliga instruktioner finns i appen och Snabbguiden, se instruktionen under “Koppla upp till Dosell” i appen och följ stegen.  

Behöver jag vara inloggad i appen för att Dosell ska ge mig min medicin?

Nej

Behöver jag ha internet för att använda Dosell?

Nej. Du behöver endast ha internet i telefonen som ska använda appen (för att aktivera abonnemang och ladda Dosell med dosrulle).  

Jag vill byta kort som används för att betala abonnemanget, hur gör jag?

Det gör du i appen under Mitt konto – “Prenumeration”.

Vi behöver pausa abonnemanget, hur gör vi?

I appen under “Mitt konto” –> Prenumeration, väljer du att Avsluta. Du kan sedan välja en prenumerationsplan igen och aktivera när du vill använda Dosell igen.  

Vi har köpt två doseller, behöver jag två appar eller fungerar det med en och samma telefon?

Du kan ha samma telefon och samma app för flera Doseller, dock behöver du ett aktivt abonnemang för varje Dosell. Du kommer då se att det ligger 2 st Doseller under “Mitt konto”.  

Vad betyder 3 LED-lamporna på Dosell?

Statuslampa 1 – Strömförsörjning 

Grön Dosell är påslagen och ansluten till nätspänning.  
Gul Dosell är påslagen men saknar nätspänning och har gått över till batteridrift. Dosell har begränsad batteritid (48h)  – återgå till nätspänning så snart det är möjligt.  
Röd Dosell är påslagen men saknar nätspänning och har gått över till batteridrift, och batterinivån är kritiskt låg. Koppla snarast I strömkabeln och starta sedan om Dosell.  
Av / Släckt Dosell är avstängd.  

Statuslampa 2 – Anslutning till molntjänst 

Grön Dosell har lyckats upprätta en anslutning till molnet och skickat information. Den gröna lampan släcks efter någon minut  
Gul Dosell försöker upprätta en anslutning till molnet   OBS! Lyser led nr 2 gult kan du ej parkoppla, vänta till lampan släcks.  
Röd Dosell har misslyckats med att upprätta en anslutning till molnet, beror då troligtvis på att Dosell ej har täckning pröva att omplacera Dosell och starta om den. Om problemet kvarstår kontakta inköpsställe  
Av / Släckt Som standard är denna lampa Alltid släckt förutom just när den försöker eller precis har haft kontakt med molnet.  

Statuslampa 3 – Aktuell status för Dosell 

Grön Redo att dispensera nästa dospåse.  
Gul Dospåsarna på rullen börjar ta slut och behöver snart fyllas på.  
Röd Ett fel har uppstått. Kontrollera vilken typ av fel genom att koppla upp till Dosell med appen samt att titta på larmhistoriken. Starta om Dosell.  
Hur startar och stänger jag av Dosell?

Starta Dosell: Koppla in strömsladden, håll inne knappen på Dosell i 3 sekunder tills du hör motorerna inne i Dosell, en uppåtgående signal och ser 3 gröna blink i dosfacket. Lamporna på sidan av Dosell ska vara tända enligt ovan status. När det blåa ljuset börjar blinka blått i dosfacket efter ca 4 minuter kan du ansluta via appen.  

Stäng av Dosell: Håll inne knappen på Dosell i 8 sekunder, du hör en nedåtgående signal och ser 3 gröna blink i dosfacket. Dra sedan ur strömkabeln. Alla lamporna på sidan av Dosell ska vara släckta, då är Dosell avstängd

Vad betyder alla händelsekoder?
KodMeddelande  Åtgärd
1Klockan har blivit korrigerad  Ingen åtgärd
2Klockan skiljer sig med 5 minuter  Starta om Dosell
3Fel på klockan  Starta om Dosell
4Kan inte hämta WAN tid  Starta om Dosell
5Kunde inte ladda dosrulle  Starta om Dosell och försök igen
6Kunde inte ladda dosrulle  Starta om Dosell och försök igen
7Kan inte läsa tid och datum  Riv av första påsen och försök igen
8Tid och datum för dispensering har redan passerat  Riv av första påsen och försök igen
9Kunde inte ta referensbild  Starta om Dosell och försök igen
10Kan inte hitta position för klipp  Riv av första påsen och försök igen
11Kan inte klippa nästa påse  Riv av första påsen och försök igen
12Kunde inte klippa nästa påse  Riv av första påsen och försök igen
13Påsen finns inte I dosfacket efter klippning  Ladda om dosrullen
14Påsen har inte tagits ut ifrån facket  Ladda om dosrullen
15Tiden på påsen matchar inte schemat  Ladda om dosrullen
16Dags att fylla på dosrullen  Ladda ny Dosrulle
17Knapptryck saknas  Ladda om dosrullen
18Sista dospåse dispenserad  Ladda om dosrullen
400Kunde inte skicka SMS  Starta om Dosell
401Kunde inte skicka SMS  Starta om Dosell
500Kunde inte koppla till WAN  Starta om Dosell
600Backend URL saknas  Kontakta support
601Kunde inte kommunicera med backend  Starta om Dosell
602Kunde inte kommunicera med backend  Starta om Dosell
603Kunde inte hitta backend API  Starta om Dosell
700Download server URL saknas  Kontakta support
701Kunde inte kommunicera med download server  Kontakta support
702Kunde inte autentisera download server  Kontakta support
703Kunde inte nå download server API  Kontakta support
704Kunde inte lista innehåll i download server  Kontakta support
705Felaktig information mottagen från download server  Kontakta support
706Kunde inte validera nedladdad fil  Kontakta support
800Upload server URL saknas  Kontakta support
801Kunde inte kommunicera med upload server  Kontakta support
802Kunde inte autenticera upload server  Kontakta support
803Kunde inte hitta upload server API  Kontakta support
900Ett allvarligt fel har upptäckts som kan kräva teknisk service  Kontakta support
Behöver jag lägga till mitt bankkort för att få en gratis månad?

Ja, det behöver du göra. Du lägger in din rabattkod samtidigt som du lägger in dina kortuppgifter. Om du sedan inte vill fortsätta att använda Dosell behöver du avsluta ditt abonnemang innan betalmånadens slut för att inte bli debiterad nästkommande månad. Du avslutar abonnemanget i appen under Prenumerationer.  

Hur lägger jag in en rabattkod?

Du lägger in din rabattkod samtidigt som du lägger in dina kortuppgifter. 

Manualer

Användarmanual Dosell för företag – svenska
User manual Dosell for business – English
Brukermanual Dosell for selskaper – norsk
Käyttöohje Dosell yrityksille – suomalainen
Användarmanual Dosell Konsument – svenska
Manuale per Dosell Drug Robot – italiano

Har du inte fått svar på din fråga eller behöver vidare hjälp?   

Kontakta oss via mail:  eller telefon 08-211121

Söker du någon på Dosell?  
Maila din kontaktperson på fö

Webbutveckling Comlog Webbyrå, Stockholm