En patenterad läkemedelsrobot för säkrare medicinering i kommunen

I takt med att användningen av läkemedel ökar så ökar samtidigt risken för läkemedelsskador.
Varje dag behöver kommuner i Sverige hantera situationer där felaktig medicinering kan leda till allvarliga konsekvenser för medborgarna och resultera i betydande kostnader för den kommunala verksamheten.

Genom att automatiskt dosera och distribuera läkemedel i enlighet med föreskriven tidpunkt säkerställer Dosell att brukarna får rätt medicin – i rätt tid. 

Dosell fungerar som en påminnelse om när medicinering ska tas och skickar larm till vårdpersonalen om exempelvis en medicinering har missats. På detta sätt kan Dosell betydligt minska risken för överdosering, felaktiga läkemedelskombinationer eller att brukarna helt enkelt missar sin medicin. Dosell är en viktig säkerhetsåtgärd för brukarna och deras anhöriga, samtidigt som den utgör en värdefull resurs för kommunens vårdgivare.

Förbättrad medicinhantering för kommunen

Dosell är den innovativa lösningen som förändrar medicinhanteringen inom kommunen. Vårt system är skräddarsytt för att underlätta både för våra brukare och hemtjänstpersonalen och erbjuder en rad fördelar. Dosell är en flexibel lösning som kan anpassas till varje kommuns unika behov. Den är designad för att göra medicinhantering tryggare och mer effektiv samtidigt som den ger brukarna ökad självständighet och säkerställer deras hälsa och välbefinnande.

Automatisk dispensering: Dosell är en medicingivare som doserar rätt medicin – i rätt tid.  Den är utrustad med en inbyggd kamera som noggrant läser datum och tid på varje dospåse och har en följsamhet på 99%. När det är dags för medicinering, klipper Dosell upp dospåsen och matar ut den, samtidigt som den ger användaren ljud- och ljussignaler som påminner hen om medicinen.

Följsamhet och notifikationer: Dosell har en inbyggd funktion för att skicka notiser till anhöriga eller vårdpersonal om medicineringen inte genomförs i tid. Detta gör det möjligt att snabbt ingripa om något avviker från det förväntade och säkerställa att brukarna tar sina mediciner som föreskrivet.

Mer värdefulla besök hos brukarna: Hemtjänstpersonal kan använda Dosell för att göra färre, men mer meningsfulla besök hos brukarna. Det frigör tid som kan användas för personlig vård och städ istället för att endast ordinera medicin. 

Statistik och uppföljning: Kommunen får tillgång till statistik om följsamheten för brukarnas medicinhantering. Detta kan vara värdefullt för att utvärdera och förbättra exempelvis arbetsprocesserna inom hemtjänsten.

Räddar liv

Varje dag dör i snitt fem äldre personer
på grund av felaktig medicinering.
Med bättre uppsikt över vilka läkemedel
patienten tar, och när de tas, minskar
risken för läkemedelsskador och
sjukhusinläggningar.

Sparar tid

Med Dosell kan vård- och
hemtjänstpersonal fjärrstyra och övervaka patientens medicinering på distans. På så sätt frigörs värdefull tid från läkemedelshantering till annat viktigt patientarbete.

Minskar kostnader

Färre sjukhusinläggningar och
effektivisering av vårdpersonalens arbete sänker vårdkostnaderna för kommuner och regioner.

Din partner för säker och effektiv medicinering

Dosell är en innovativ läkemedelsrobot och är idag etablerade på åtta olika marknader i Europa. Vår unika patenterade läkemedelsrobot är en lösning som förändrar spelplanen när det kommer till medicinering inom kommuner och vården.

Vårt system är skapat för att kunna integreras i ett bredare ekosystem och är utformat för att möta de unika behoven inom varje kommun. Med Dosell kan du tryggt hantera medicinering och säkerställa att brukarna får sina läkemedel i rätt dos och tid.

En av Dosells stora styrkor är vår mångfald av erfarenheter och kompetenser som är en nyckelfaktor till vår snabba tillväxt. Vår organisation är platt och lyhörd, och vår ledningsgrupp arbetar nära verksamheten för att säkerställa att vi fortsätter vara i framkant. 

Vi är stolta över vår pågående tillväxt och vår roll i att stärka människors hälsa. Dosell – din pålitliga partner för en bättre framtid inom medicinering och vård.

Dosell läkemedelsrobot

Samarbete för en effektivare vårdmiljö inom kommuner

Välfärdsteknologi och hjälpmedel för medicinhantering inom hemsjukvården och på olika boenden har vuxit sista åren. Dosell verkar idag inom flertalet kommunala och privata vårdverksamheter och har etablerat sig som en pålitlig partner inom välfärdsteknologi och äldrevård och säljs av framstående vårdaktörer som erbjuder innovativa lösningar.

Tillsammans med våra partners strävar Dosell efter att säkerställa en sömlös process från början till slut. Det innefattar allt från administrering av larmplattformar och säkerställande av larmkedjor till hantering av support och tekniska tjänster för kommunernas hemtjänstpersonal. Vi är engagerade i att göra varje steg i införandet av Dosell så smidigt som möjligt.

Vårt samarbete börjar med noggrann planering och selektering av de brukare som kan dra nytta av Dosell, och det inkluderar även utbildning och införande av tjänsten. Tillsammans med våra partners fokuserar vi på att leverera en helhetslösning som gör medicinhanteringen tryggare, mer effektiv och enklare för både vårdpersonal och brukare.

Dosell är stolt över att vara en del av denna framväxande trend inom vården och ser fram emot att fortsätta samarbeta med våra partners för att skapa en bättre vårdmiljö och säkerställa att varje individ får den medicinering och vård de förtjänar.

Frågor & funderingar

Vad behövs för att använda en Dosell?

Dosellen behöver i grunden bara el för att fungera. Det krävs också att du laddar ner applikationen till mobilen, som fungerar som en fjärrkontroll. Dosellen är utrustad med ett inbyggt simkort, där all data ingår i månadsavgiften.

Skillnad mellan Dosell för privatpersoner och kommun/vårdorganisationer

Dosell erbjuder anpassade lösningar för både privatpersoner och kommuner/vårdorganisationer. Vi har utvecklat en översiktlig tabell för att tydligt belysa de viktigaste skillnaderna i funktionalitet och prissättning mellan Dosell för privatpersoner och Dosell för kommuner och vårdorganisationer:

FunktionerPrivatpersonKommun & vårdbolag
APPJaJa
ADMINISTRATIONSSYSTEMNejJa
LARMJa, max 3 mottagareJa, obegränsat
AVANCERAD LARMHANTERINGNejJa
MAILSUPPORTJaJa
TELEFONSUPPORTNejJa
UTBILDNINGNejJa
WEBBUTBILDNINGNejJa
HJÄLP MED IMPLEMENTERING OCH SKAPANDE AV PROCESSER OCH RUTINERNejJa
STATISTIK OCH RAPPORTNejJa
INTEGRATIONSMÖJLIGHET TILL ANDRA SYSTEMNejJa

Som privatperson får du tillgång till Dosell-appen och kan hantera larm med upp till tre personliga mottagare. Vi erbjuder också mailsupport vardagar 8-17 för dina frågor. För kommuner och vårdorganisationer erbjuder vi en mer omfattande uppsättning funktioner, inklusive ett administrationssystem med obegränsad larmhantering, telefon- och mailsupport, webbutbildning, och möjligheten att integrera Dosell med andra system. Vi hjälper också till med att implementera och hjälpa er med processer och rutiner för att optimera just er användning av Dosell.

Oavsett dina behov kan Dosell anpassas för att passa dig eller din organisation. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om våra lösningar.

Hur länge klarar sig Dosellen utan ström?

Dosellen kan fungera utan ström i upp till 48 timmar.

Vad kostar det att använda Dosell?

Dosell är en av de mest kostnadseffektiva läkemedelsrobotarna på marknaden. Kontakta oss för mer information.

Vilka förberedelser behöver kommunen/vårdgivaren göra för att komma igång med implementering av läkemedel?

För att konfigurera Dosell och komma igång med implementeringen, samarbetar vi alltid nära våra kunder för att säkerställa en smidig process. Kontakta oss för mer information.

Kan vi få ut rapporter på vilka som har hanterat Dosellen?

Ja, varje person i personalen får ett personligt konto, det krävs att man är inloggad på det för att man ska kunna koppla upp sig mot Dosellen, vilket gör att man kan få ut rapporter på vem som varit där.

Måste man byta dosrulle samma dag som den går ut, eller går det att ha två dosrullar samtidigt?

Du behöver inte byta dosrullen exakt samma dag som den går ut. Dosellen kan ställas in för att skicka påminnelser när dosrullen håller på att ta slut, vilket ger dig tid att skarva på den nya dosrullen ett par dagar innan den tidigare tar slut.

Hur lång tid tar laddning av en ny Dosrulle?

Laddningen av en ny dosrulle tar endast 3-5 minuter. Instruktioner både i video och text finns tillgängliga i vår användarvänliga app.

När larmar Dosellen?

Dosellen larmar om du glömmer att ta din medicin, om strömmen går, om den stängs av, eller av andra anledningar då den förlorar kontakten med molnet. Bakom Dosellen finns en avancerad larmplattform som ger flexibilitet i hanteringen av larm, inklusive tidsinställningar och prioritering av larmgrupper. Vi erbjuder en mångsidig larmhantering för att anpassa sig till dina behov.

Kontakta oss

Vill du veta mera?

Kontakta oss idag för mer information eller för att schemalägga ett digitalt leverantörssamtal där vi kan berätta mer om Dosell och dess möjligheter utifrån era behov. Vi ser fram emot att hjälpa er förbättra medicinhanteringen och vården för era brukare.

Helena Kolvik

Affärsområdeschef 

Dosell Support
Webbutveckling Comlog Webbyrå, Stockholm