Rätt medicin i rätt tid

Läkemedelsrobot för patienter, anhöriga och vårdpersonal

En patenterad läkemedelsrobot för säkrare medicinering

I takt med att vi konsumerar allt mer läkemedel ökar också risken för läkemedelsskador. I snitt läggs 300 personer i Sverige varje dag in på sjukhus på grund av felaktig medicinering, med stort lidande för den enskilde individen såväl som stora kostnader för samhället.

Genom att automatiskt mata ut tabletter i dospåsar vid ordinerad tidpunkt säkerställer Dosell att patienten får sin medicin vid rätt tillfälle.

Dosell påminner när det är dags för medicinering och kan larma vårdpersonal vid utebliven medicinering. På så sätt kan Dosell minska risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls.

Dosell är helt enkelt en trygghet för dig som patient eller anhörig och ett värdefullt hjälpmedel för dig som vårdgivare.

Räddar liv

Varje dag dör i snitt fem äldre personer
på grund av felaktig medicinering.
Med bättre uppsikt över vilka läkemedel
patienten tar, och när de tas, minskar
risken för läkemedelsskador och
sjukhusinläggningar.

Sparar tid

Med Dosell kan vård- och
hemtjänstpersonal fjärrstyra och övervaka patientens medicinering på distans. På så sätt frigörs värdefull tid från läkemedelshantering till annat viktigt patientarbete.

Minskar kostnader

Färre sjukhusinläggningar och
effektivisering av vårdpersonalens arbete sänker vårdkostnaderna för kommuner och landsting.

Öka patientsäkerheten och spara tid för vårdpersonal

Tryggare tillvaro för patienter och anhöriga
 • Minskad risk för felmedicinering och läkemedelsskador
 • Möjlighet att leva ett självständigt liv hemma längre
 • Ökad trygghet för anhöriga som kan fjärrbevaka att patienten tar sina läkemedel
Avlastning för personal i vård- och hemtjänst
 • Reducerar tid för läkemedelshantering
 • Sparar tid och resurser för uppföljning och kontroll av patientens medicinering
 • Möjlighet för vårdpersonal att ingripa tidigt i händelse av medicinska fel
Stora besparingar för samhället
 • Varje reducerad hemtjänsttimme ger en besparing om 472 kr*
 • Varje sjukhusinläggning som undviks genererar en besparing om 55 330 kr**
 • 10% färre vårdtillfällen innebär en besparing om 1,7 MSEK/dag – mer än en halv miljard kronor per år

*SKL KPB databasen 2016
**SKL KPP databasen 2015

Så fungerar Dosell

Dosell är en avancerad läkemedelsrobot som erbjuder säkrare och enklare hantering av mediciner i hemmet. Tidigare var det endast genom hemsjukvården eller den offentliga vården som läkemedelsrobotar var tillgängliga. Men nu kan både kommuner, privata vårdbolag och konsumenter köpa Dosell för egen användning.

Vi strävar efter att göra läkemedelshantering mer tillgänglig och bekväm för alla.

Vi är stolta över att våra användare uppskattar Dosell och dess fördelar.

Vad användarna tycker

Det har alltid funnits en stress om att glömma pappas mediciner. Mamma och jag har hjälpts åt att komma ihåg, men jag bor inte i stan vilket gjort det allt svårare

Vi bestämde oss för att prova en läkemedelsrobot i stället. Det är vi mycket glada för.

Det känns tryggt måste jag säga.

Per Helander
Son till en användare, Varberg

2016 fick Åsas dotter Malin diagnosen epilepsi. Från och med den dagen har hela familjen från Karlstad behövt rycka in och hjälpa Malin att komma ihåg att ta sina förebyggande mediciner.

– I stället för att ha en mamma och pappa som tjatar har Malin nu hjälp av mini-Malin, som vi kallar roboten för. Det är så skönt att numera veta att Malin får sin medicin i rätt mäng och i rätt tid.

Åsa Tobiasson
Mamma till en användare, Karlstad

Theo, 48 år bor i Nybro tillsammans med sin sambo och sina tre barn. För ett och ett halvt år sedan fick han en hjärtinfarkt och idag äter Theo mediciner för att undvika återfall och smärtor.

– Hjärtinfarkten kom helt plötsligt. När jag åkte i ambulansen var jag helt säker på att det var en lunginflammation. Jag har nämligen haft det tidigare och det kändes precis likadant.

Theo Åberg
Användare, Nybro

Köp din Dosell medicingivare nu

Dosell är er smart lösning för säkrare medicinhantering.

Oavsett ålder och om det handlar om dig själv eller som anhörig, kan Dosell hjälpa till. Upplev fördelarna med Dosell och ta kontrollen över din egna eller anhörigas medicinering idag!

Kontakta oss

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av att bli återförsäljare av Dosell? Vi är här för att hjälpa dig!

Vänligen fyll i formuläret nedan och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

  Webbutveckling Comlog Webbyrå, Stockholm