Läkemedelsrobot för patienter, anhöriga och vårdpersonal

Så fungerar Dosell

Play

Räddar liv

Varje dag dör i snitt fem äldre personer
på grund av felaktig medicinering.
Med bättre uppsikt över vilka läkemedel patienten tar, och när de tas, minskar risken för läkemedelsskador och
sjukhusinläggningar.

Sparar tid

Med Dosell kan vård- och hemtjänstpersonal fjärrstyra och övervaka patientens medicinering på distans. På så sätt frigörs värdefull tid från läkemedelshantering till annat viktigt patientarbete.

Minskar kostnader

Färre sjukhusinläggningar och
effektivisering av vårdpersonalens arbete sänker vårdkostnaderna för kommuner och landsting.

Ladda ned broschyr

Vill du läsa mer om Dosell och hur den fungerar kan du ladda ned vår broschyr.

PDF

Några av våra kunder

Jag vill veta mer

Fyll i uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

13 + 2 =

×


×