Integritetspolicy

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och Dosell AB tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet. Personuppgiftspolicyn beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Dosell AB:s tjänster (”Tjänsten”/”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av Dosell AB, org nr 556898-3018 (“Dosell AB” eller “vi”).

Om du inte godtar vår personuppgiftshantering, i enlighet med denna personuppgiftspolicy eller våra andra villkor, ber vi dig avstå från att använda Tjänsterna.

1. Centrala begrepp

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt beteende vid nyttjande av Tjänsterna utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

2. Uppgifter som vi samlar in

Vi samlar direkt och indirekt in information om dig när du köper en tjänst/produkt och när du använder våra tjänster. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:

A) Personuppgifter som du själv lämnar till oss

När du beställer eller köper en tjänst/produkt lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men även innehåll i meddelanden. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär skapade för det syftet.

B) Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsterna

När du använder Tjänsterna registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka Tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Informationen kan delas upp i följande underkategorier:

Teknisk information om din enhet

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten du använder till Tjänsterna. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

C) Information om hur du använder tjänsterna; användarbeteende

När du besöker dosell.se, registreras denna aktivitet automatiskt i våra dataloggar. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar på en webbplats.

D) Platsinformation

När du besöker dosell.se beräknar vi din ungefärliga geografiska position, baserat på den IP-adress du använder. Om du har accepterat platstjänster i din telefon/surfplatta kommer vi att löpande samla in mer detaljerade uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in

detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst stänga av platstjänster i din telefon/surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att beräkna en ungefärlig geografisk plats baserat på din IP-adress.

E) Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du besöker Dosell AB:s webbplats försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Se mer om vår användning av cookies nedan.

3. Ändamål med behandlingen – vad används uppgifterna till och med vilken rätt?

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder

Behandlingar

För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig.

För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss.

För att vi ska kunna ta betalt för produkter och tjänster.

För att kunna göra statistik- och affärsuppföljning. 

Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information och marknadsföring till dig via e-post.

För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Rättsliga grunder

För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig.

För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.

För att fullgöra åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.

För att utföra rättsliga åtaganden.

Vi behandlar och delar med oss av dina personuppgifter till andra bolag i syfte att (i) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (ii) tillhandahålla och administrera din tillgång till Tjänsterna, (iii) besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, (iv) förbättra din användarupplevelse, (v) analysera marknadstrender och framtida efterfrågan, (vi) vidareutveckla Tjänsten. Du hittar mer detaljerad information om ändamålen (v) till (vii) här nedan.

Förbättra användarupplevelsen

Vi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta avser framför allt din upplevelse i samband med registrering och köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsterna. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av Tjänsterna till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

Analysera marknadstrenderna och vidareutveckla Tjänsten

Vi använder personuppgifter i syfte att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra och utveckla våra Tjänster och erbjudanden.

4. Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan, i enlighet med denna personuppgiftspolicy, komma att lämnas ut till bolag som ägs helt eller delvis, direkt eller indirekt, av Dosell AB i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Dosell AB kan lämna ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Dosell AB annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Vi kan också, efter en intresseavvägning, välja att lämna ut information till personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

5. Lagring och gallring av personuppgifter

Dosell AB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

6. Registerutdrag, rättelse, blockering och radering

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Dosell AB. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i

Dosell AB:s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt.

7. Cookies och liknande teknik

På webbplatsen används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av webbplatsen. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med dig som person. Information om besökaren kan inte spåras av Dosell AB via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies 

Dosell AB använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på besökarens dator, s.k. permanentcookie. Den lagrar tidigare besök på webbsidan samt vilken webbläsare som används. Denna cookie ger webbsidan bättre prestanda t.ex. genom att endast de senaste uppdateringarna behöver hämtas.

Den andra typen av cookie kallas sessionscookie. Den sparas temporärt på din dator och används bland annat för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

Syften med cookie-användningen

Låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa tjänster.

Beräkna och rapportera användarantal och trafik.

Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

Acceptera eller vägra cookies 

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om hen vill acceptera eller inte.

Blockera alla cookies 

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i din webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren. För mer information om hur vi använder dessa tekniker, se vår cookiepolicy.

8. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig. Denna personuppgiftspolicy blev senast uppdaterad den 2021-08-30.

9. Marknadsföring

Anser vi att det kan ligga i ditt intresse att se viss annonsering från oss så förbehåller vi oss rätten att marknadsföra annonser mot våra besökare i kanaler som exempelvis Facebook, Instagram, Google, YouTube och liknande annonsnätverk. Detta sker bland annat genom remarketing beroende på vad du visat intresse för på webbplatsen. Detta gör vi för att erbjuda alla våra användare ett extra mervärde. Vi får inte veta vem användaren är – eftersom remarketing baseras på en cookie eller pixel som används av Facebook eller Google där informationen är hashlagrad och krypterad.

10. Kontaktuppgifter

Dosell AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsten.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, får du gärna kontakta oss på följande adress:

Dosell AB

David Bagares Gata 3

111 38 Stockholm

Webbutveckling Comlog Webbyrå, Stockholm