En läkemedels-robot för säkrare medicinering

Dosell är en patenterad läkemedelsautomat för säkrare medicinering i hemmet.

Genom att automatiskt mata ut tabletter i dospåsar vid ordinerad tidpunkt säkerställer Dosell att patienten får rätt medicin vid rätt tillfälle. Dosell påminner när det är dags för medicinering och kan larma vårdpersonal vid utebliven medicinering. På så sätt kan Dosell minska risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls.

Öka patientsäkerheten och spara tid för vårdpersonal

Tryggare tillvaro för patienter och anhöriga
 • Minskad risk för felmedicinering och läkemedelsskador
 • Möjlighet att leva ett självständigt liv hemma längre
 • Ökad trygghet för anhöriga som kan fjärrbevaka att patienten tar sina läkemedel
Avlastning för personal i vård- och hemtjänst
 • Reducerar tid för läkemedelshantering
 • Sparar tid och resurser för uppföljning och kontroll av patientens medicinering
 • Möjlighet för vårdpersonal att ingripa tidigt i händelse av medicinska fel
Stora besparingar för samhället
 • Varje reducerad hemtjänsttimme ger en besparing om 472 kr*
 • Varje sjukhusinläggning som undviks genererar en besparing om 55 330 kr**
 • 10% färre vårdtillfällen innebär en besparing om 1,7 MSEK/dag – mer än en halv miljard kronor per år

*SKL KPB databasen 2016
**SKL KPP databasen 2015

Så fungerar det

 1. Dosell laddas med patientens ordinerade läkemedel förpackade i dospåsar. En laddning innehåller läkemedel för två veckors användning.
 2. När det är dags för patienten att ta sina läkemedel levererar Dosell automatiskt rätt dospåse vid rätt tidpunkt.
 3. När dospåsen ska användas klipps den av och ramlar ned i ett öppet fack på apparatens framsida.
 4. När dospåsen har ramlat ned tänds en lampa i facket och en signal ljuder som påminner patienten om att det är dags att ta medicinen.
 5. Om patienten inte tar sina läkemedel larmar Dosell vårdpersonal och anhöriga, som snabbt kan förhindra att en skada sker.
Webbutveckling Comlog Webbyrå, Stockholm