Ett enklare liv för patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Beställ nu

Så fungerar Dosell

Play
Vilken nytta har Dosell för vårdgivare?

Dosell kan avlasta sjukvårdspersonalen i det dagliga arbetet med att ombesörja medicinering av patienter. Genom att kopplas upp mot nätet kan Dosell fjärrstyras av vårdpersonal eller anhöriga och larma vid behov. På så sätt kan vårdpersonal spara tid och resurser vid kontroll och uppföljning av patienters medicinintag.

Hur gör jag för att skaffa Dosell till mig själv eller min anhörig?

I dagsläget erbjuds Dosell endast till kommuner, landsting och privata vårdgivare. Om du är privatperson och vill ha en Dosell, kontakta din ansvariga vårdgivare. På längre sikt kommer Dosell att finnas tillgänglig även för privatpersoner via en e-handelslösning på vår hemsida.

Får jag hjälp med att installera Dosell?

För vårdorganisationer som beställer Dosell utför vi konfiguration och erbjuder en kostnadsfri utbildning av vårdpersonalen som ska använda apparaten.

Är Dosell låst till ApoDos-systemet?

Det finns flera leverantörer av dospåsar i Sverige. Dosell är kompatibel med samtliga format.

Kan jag som patient eller anhörig själv fylla på Dosell?

Dosell kan endast låsas upp och fyllas på av ansvarig vårdgivare och eventuella anhöriga som har tilldelats behörighet för detta. Om en obehörig person försöker öppna Dosell larmas ansvarig vårdgivare via den tillhörande appen.

Hur ofta behöver Dosell fyllas på?

En laddning med dosförpackade läkemedel räcker i två veckor.

Kan Dosell laddas med en annans persons läkemedel?

Nej, Dosell är personlig. Apparaten läser av användarens namn och tidpunkt för medicinering på dospåsen. Om dessa inte stämmer levereras ingen medicin.

Kan flera personer dela på samma Dosell?

Nej, Dosell är personlig och ställs in för att leverera läkemedel till en användare i taget.

Ladda ned manual

För exakta instruktioner om hur Dosell fungerar finns manualen att ladda ner.

PDF

Ladda ned broschyr

Vill du läsa mer om Dosell och hur den fungerar kan du ladda ned vår broschyr.

PDF

Några av våra kunder

Räddar liv

Varje dag dör i snitt fem äldre personer
på grund av felaktig medicinering.
Med bättre uppsikt över vilka läkemedel patienten tar, och när de tas, minskar risken för läkemedelsskador och
sjukhusinläggningar.

Sparar tid

Med Dosell kan vård- och hemtjänstpersonal fjärrstyra och övervaka patientens medicinering på distans. På så sätt frigörs värdefull tid från läkemedelshantering till annat viktigt patientarbete.

Minskar kostnader

Färre sjukhusinläggningar och
effektivisering av vårdpersonalens arbete sänker vårdkostnaderna för kommuner och landsting.

Jag vill beställa Dosell

Fyll i uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

×


×